BP볼트형 > 제품소개

  • 국내본사
    경기도 부천시 조마루로385번길 122 삼보테크노타워 1014호 1015호 1016호 B118호
  • 해외법인
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

볼 트랜스퍼.볼트형 BP볼트형

볼트 일체형, 클린환경에 사용 적합
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능

본문

표준품 재료 구성
바디 Body 캡 Cap 메인볼 Main Ball 서브볼 Sub Ball
POM POM POM SUS304
제품 사양
품명 볼규격 h E H L N P ØD
M 제품중량 정지하중 사용하중
BP-04B 1/4" 1.5 7.5 12 - -
12 M6 0.002Kg 0.4Kg 0.2Kg
BP-04AB 1/4" 1.5 7.5 9 - -
12 M6 0.002Kg 0.4Kg 0.2Kg
BP-07B 3/8" 2.5 12.5 15  12 - -
16 M6
0.004Kg 1Kg 0.5Kg
BP-08B 5/16" 2.5 11.5 14  12 - -
17 M6
0.005Kg 1Kg 0.5Kg
BP-08AB 5/16" 2.5 11.5 14  25 - -17 M8
0.005Kg 1Kg 0.5Kg
BP-10B 3/8" 2.5 17.5 20  12 - -
20 M8
0.01Kg 2Kg 1Kg
BP-10AB 3/8" 2.5 17 20  12 5 17 20 M8
0.01Kg 2Kg 1Kg
BP-12B 1/2" 3.5 14.5 18  12 - -
20 M8
0.008Kg 2Kg 1Kg
BP-13B 1/2" 3.5 21.5 25  12 - -
24 M8
0.02Kg 2Kg 1Kg
BP-15B 5/8" 4 16 20  12 5 25 29 M8
0.018Kg 2Kg 1Kg
BP-16B 5/8" 4 16.5 20.5  12 4 21 24 M8
0.014Kg 2Kg 1Kg
BP-18B 3/4" 6 26.5 32.5  15 - -33 M8
0.03Kg 3Kg 1.5Kg
BP-19B 3/4" 7 28 35  15 - -
34 M8
0.1Kg 3Kg 1.5Kg
BP-20B 3/4" 4 22 26  15 6 29 32 M8
0.06Kg 3Kg 1.5Kg
BP-25B 1" 8 38.5 46.5  20 - -
38 M8
0.08Kg 7Kg 3.5Kg
BP-25AB 1" 8 41 49  20 - -
38.6 M8
0.05Kg 5Kg 2.5Kg

도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.