BSI형 > 제품소개

  • 국내본사
    경기도 부천시 조마루로385번길 122 삼보테크노타워 1014호 1015호 1016호 B118호
  • 해외법인
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

볼 트랜스퍼.원통/삽입형 BSI형

삽입형, 고하중과 진동에 환경 가장 적합한 제품
가장 보편적인 삽입 설치형 제품
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능

본문

표준품 재료 구성
바디 Body 캡 Cap 메인볼 Main Ball 서브볼 Sub Ball
SCM SCM-니켈도금 SUJ2 SUJ2
제품 사양
품명 볼규격 h L T E H ØD Ød 제품중량 정지하중 사용하중
BSI-04 5/32" 1 - 1 4 9 7.5 0.002kg 10kg 7.5kg
BSI-05 7/32" 1.5 - 1 6 8.5  13 11 0.005kg 20kg 10kg
BSI-08 5/16" 2.1 - 1.9 7 11  20 15 0.014kg 40kg 20kg
BSI-09 11/32" 2.5 - 1 9 12.5  17 15 0.014kg 50kg 25kg
BSI-10 3/8" 2.5 2.2 1.8 9 13.7  23 18 0.03kg 60kg 30kg
BSI-12 13/32" 3.5 - 1 10  14.5 20 18 0.025kg 70kg 35kg
BSI-13 1/2" 4 4.5 3.2 9  17.5 27 22 0.044kg 80kg 40kg
BSI-15 5/8" 4 5.5 4 11.5  21 31 24 0.06kg 100kg 50kg
BSI-16 5/8" 5.3 - 1.5 14  20.8 26 23.9 0.06kg 100kg 50kg
BSI-19 3/4" 4.5 5.3 4.1 16.5  26.3 39 30 0.13kg 140kg 70kg
BSI-22 7/8" 4 5.8 4.9 20.7  30.5 45 36 0.2kg 180kg 90kg
BSI-25 1" 7.3 8.7 5.4 18  34 50 40 0.28kg 200kg 100kg
BSI-25A 1" 7.3 8.7 5.4 18  34 50 44.5 0.3kg 200kg 100kg
BSI-30 1-3/16" 5.3 8.5 6.3 23  36.8 55 45 0.38kg 350kg 180kg
BSI-45 1-3/4" 9 10 4.7 35  53.5 74.6 62 1kg 600kg 300kg

도표에 없는 제품도 제작이 가능하며 다양한 재질과 형태로도 설계 및 생산이 가능합니다.