BS플랜지형 > 제품소개

  • 국내본사
    경기도 부천시 조마루로385번길 122 삼보테크노타워 1014호 1015호 1016호 B118호
  • 해외법인
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

볼 트랜스퍼.플랜지 형 BS플랜지형

플랜지형으로 간편한 설치
고하중에 적합한 설계
볼, 바디, 캡 등 모든 구성품은 사용 용도에 따라 다양한 재료로 생산 가능

본문

표준품 재료 구성
바디 Body 캡 Cap 메인볼 Main Ball 서브볼 Sub Ball
SCM SCM-니켈도금 SUJ2 SUJ2
제품 사양
품명 볼규격 h E T H ØD Ød PCD ØZ 제품중량 정지하중 사용하중
BS-10F 3/8" 2.5 12.6 1.9  17 45 23 35 2-Ø4 0.06kg 70kg 35kg
BS-13F 1/2" 4 14.2 1.8  20 50 28 40 3-Ø4 0.09kg 80kg 40kg
BS-16F 5/8" 4 13.5 3  20.5 50 28 40 3-Ø4 0.104kg 120kg 60kg
BS-19F 3/4" 4.5 23.5 2  30 65 41 56 3-Ø5 0.26kg 180kg 90kg
BS-19AF 3/4" 6.3 14.7 4  25 48 30 39 2-Ø5.5 0.14kg 160kg 60kg
BS-25AF 1" 7 22 3  32 78 50 66.5 2-Ø6.5 0.5kg 200kg 100kg
BS-25BF 1" 7 21 3  31 65 41 56 3-Ø5 0.28kg 200kg 100kg
BS-25CF 1" 8.5 19.5 3  31 65 41 56 2-Ø6 0.28kg 200kg 100kg
BS-25DF 1" 7.9 21.1 3  32 78 56 66 2-Ø6.6 0.5kg 260kg 100kg
BS-32F 1-1/4" 9 24.5 5.5  39 85 53.1 70 2-Ø7 0.8kg 330kg 160kg
BS-38F 1-1/2" 12 42 6  60 109 72 94 4-Ø7 1.5kg 400kg 200kg
BS-51F 2" 14 56 10  80 140 95 120 4-Ø11 4.2kg 500kg 250kg

도표에 없는 제품도 가능하며 다양한 재질과 형태로 만들수 있습니다.