POM滚柱 > 产品介绍

  • 韩国总公司
    京畿道富川市枣廊台路385号街122 Sambotechno tower 1014号、1015号、1016号
  • 国外法人
    上海编倍国际贸易有限公司 / RM 607, Haiqi Bldg., #6818-10,
    ZhongChun Road, Minhang District, Shanghai, China

滚柱.滚柱 POM滚柱

外轮使用塑料,可实现又轻又软的旋转.

본문

POM 滚柱 <
品名 细部配置 外观尺寸(mm) 螺丝 材质 颜色
外经 厚度 阶梯 阶梯外径 螺纹长度 螺丝尺寸
D W C D1 L M
BPR-19BD-POM(WH) (M6*5.5) 19 6 1 8.4 5.5 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-19BD-POM-1(WH) (M6*8) 19 6 2 8.4 8 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-19BD-POM-2(WH) (M6*8) 19 6 3 8.4 8 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-22BD-POM(WH) (M6*8) 22 7 6 9.3 8 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-24BD-POM(WH) (M6*7.2) 24 7 6 9.3 7.2 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-26BD-POM(WH) (M6*8) 26 7 2 9.3 8 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-26BD-POM-1(WH) (M6*8) 26 7 6 9.3 8 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-28BD-POM(WH) (M6*7.2) 28 7 2 9.3 7.2 M6*1 碳素钢
镀锌
白色
BPR-30BD-POM(WH) (M6*7.2) 30 7 1 9.3 7.2 M6*1 碳素钢
镀锌
白色

可以设计和生产非标产品 根据使用环境、功能和适用数量的不同,具有各种方式的生产专有技术.